1. Home
 2.  » Algemene voorwaarden en privacy

Algemene voorwaarden en privacy Soulmediums

Deze algemene voorwaarden en ons privacybeleid worden altijd aan  onze klanten aangeboden via de website www.soulmediums.be

Soulmediums is een divisie van Art of Mediums.

 1. Door het gebruik van de diensten van Soulmediums gaat de gebruiker akkoord met de algemene voorwaarden.
 2. De diensten die worden aangboden door Soulmediums zijn betalend. Dit heeft betrekking op: privé consulten, telefonische consulten, terugbel consulten, chat consulten, email consulten, cursussen en webshop artikelen.
 3. Om toegang te krijgen tot de  diensten van Soulmediums dient men minstens 18 jaar te zijn. Soulmediums wordt niet aansprakelijk gesteld voor het misbruik door minderjarigen.
 4. Voorschotten worden altijd voldaan voor aanvang van het consult. Deze wordt voldaan via een bankoverschrijving. Deze gegevens zal gebruiker automatisch per email ontvangen na het invullen van één van de contactformulieren op de website. Indien gebruiker geen automatische email ontvangt dient hij/zij te mailen naar: contact@soulmediums.be
 5. De prijzen van de diensten van Soulmediums kunnen gewijzigd worden in functie van de geldende Belgische wetgeving.
 6. De klant krijgt bij het invullen van ieder contactformulier een kopie per mail toegestuurd. Deze kan in de spambox belanden, Soulmediums hier niet aansprakelijk voor.
 7. De gebruiker moet de informatie die op de website ter beschikking gesteld wordt, op eigen verantwoordelijkheid, op een correcte manier en met gezond verstand beoordelen en gebruiken.
 8. Gebruiker dient de consulenten van Soulmediums met respect te behandelen. Klachten diennen uiterlijk binnen de 72u gemaild te worden naar: contact@soulmediums.be
 9. De relatie tussen Soulmediums en de gebruiker is vertrouwelijk. Soulmediums hanteert een strikt privacy beleid.
 10. Geplande afspraken (privé consulten, terugbelconsulten en chat consulten) dienen minimaal 24u op voorhand geannuleerd te worden. Bij laattijdige annulatie of wanneer de afspraak niet wordt nageleefd behoudt Art of Mediums het recht het volledig consult van 75€ (excl. 21% BTW) aan de klant aan te rekenen. Deze dienen uiterlijk binnen de vijf dagen na de afspraak voldaan te worden op volgend rekeningnummer: IBAN: BE27 7340 5577 1773
 11. Terugbetalingen van voorschotten, reeds betaalde email consulten en cursussen zijn uitgesloten.
 12. Bij de wet van 30 mei 2005, gewijzigd door de wet van 28 juli 2011 met betrekking tot de bescherming van de persoonsgegevens, garandeert Soulmediums de veilige werking van privé gegevens en de vertrouwelijkheid van de gebruiker.
 13. Bij gehele of gedeeltelijk niet betalen van de schuld op de vervaldag zoals beschreven staat in punt 10 wordt via rechtswege en zonder ingebrekestelling interest gevorderd. Deze nalatigheid interest wordt berekend op basis van de referentie-interestvoet van de Europese centrale bank.
 14. Soulmediums is een beschermde handelsnaam en ingeschreven bij het ondernemingsloket.
 15. Het is ten strengste verboden om content, beelden of andere website elementen te gebruiken. Dit is een inbreuk op copyright wetgeving. Bij een vermoeden van misbruik hiervan zijn de Rechtbanken van Oost – Vlaanderen bevoegd.

Privacybeleid

Door het gebruik van de diensten van Soulmediums gaat de gebruiker akkoord met de nieuwe privacywetgeving GDPR/AVG. Per 25 mei 2018 is de nieuwe privacywet van toepassing door het beschermen van persoonlijke data van de Europese burger. In Nederland en België wordt de GDPR doorgevoerd onder de naam AVG (of ook Algemene Verordening Gegevensbescherming genoemd). De AVG privacy wet vervangt de bescherming van alle persoonsgegevens. Dit betekent alle diensten van Art of Mediums naar haar gebruikers en consulenten toe.

Procedure voor dataverzameling en -opslag van persoonlijke gegevens 

De bedoeling van de GDPR of AVG is dat bedrijven moeten aantonen dat zij zich behouden aan de nieuwe privacy reglementering. Gegevens die de gebruikers van Soulmediums verstrekt via onze website: web formulieren, contactformulieren, email adressen worden enkel gebruikt met het doel waarvoor u deze informatie hebt verstrekt. Soulmediums kan deze gegevens gebruiken om te communiceren naar gebruiker toe, nieuwsbrieven en de diensten die wij aanbieden. Indien u dit niet wenst kan u ons hiervan op de hoogte brengen per e-mail: contact@soulmediums.be. De dataverzameling gebeurt op basis van alle partijen die betrokken zijn bij het gebruik van de diensten van Soulmediums. Soulmediums zal daarom geen persoonlijke gegevens uitwisselen met derden zonder een voorafgaande schriftelijke toestemming van gebruiker.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens 

Voor volgende doeleinden worden de gegevens verwerkt. Verder worden enkel de gegevens verwerkt die door de gebruiker zelf verstrekt zijn.

 • Het gebruik van de diensten op onze website www.soulmediums.be.
 • Het gebruiken van onze website functies, pagina’s, web- en contactformulieren.
 • Gevens mbt voorschotten en overschrijvingen.
 • Het gebruik van onze e-consulten pagina.
 • Het gebruik van onze chat consulten pagina.
 • Het gebruik van onze terugbel consulten pagine.
 • Het gebruik van onze privé consulten pagina.
 • Het gebruik van onze artikelen pagina.
 • Het versturen van emails zij het via soulmediums.be@gmail.com of door het invullen van onze web- en contactformulieren waarvoor gebruiker persoonlijke informatie meedeelt.
 • Het gebruik van webshop, webshop account, winkelmand, betalingsgegevens, verzendgegevens.

Persoonsgegevens die wij verwerken 

Voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres, overige gegevens die de gebruiker versterkt tijdens een consult, bij het aanvragen van een e-mail- terugbel- chat en privé consult, het inplannen van cursussen.

Duur van het bewaren van persoonsgegevens 

Soulmediums bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Zij zijn enkel bedoeld tot het realiseren van jouw doel en waarvoor je deze gegevens verstrekt hebt.

Veranderingen van de privacywet 

De gebruiker zal altijd relevante en recente informatie terugvinden met betrekking tot de privacywet.

Soulmediums
BTW:BE0777.308.312